Varvsföreningen Tanto Sjögård

Årsta Motorbåtsklubbs varv heter Tanto Sjögård och ligger direkt i anslutning till båtklubben vid Tantogatan 85. Varvet delas med vår systerklubb Ligna Båtsällskap och är därför organiserat i en separat förening kallad Varvsföreningen Tanto Sjögård (VTS). Varvsföreningen har en egen stadga och ekonomi samt egen styrelse med representanter från de båda båtklubbarna.

Sjösättningar och upptagningar på varvet sker med hjälp av vagnar och kranlyft. Tung material hanteras på varvet, det är därför viktigt att de regler som finns efterlevs, så att upptagningar och sjösättningar går så säkert och smidigt som möjligt. Det åligger alla båtägare som utnyttjar varvet att noggrant ta del av varvets ordningsregler.

Grindar och dörrar till alla lokaler på varvet ska hållas låsta för att förhindra tillträde för obehöriga. Var misstänksam och avvisa alltid obehöriga från varvsområdet.