Medlemsmöten

Årsta motorbåtsklubb har årligen tre stadgade medlemsmöten, dessa är årsmötet, vårmötet och höstmötet. Utöver detta kan extra medlemsmöten hållas vid behov. Förutom att diskutera och ta beslut i frågor som rör båtklubben, ger det också dig som medlem en möjlighet att få en insikt i hur klubben fungerar, få reda på vad som är på gång och träffa andra medlemmar och klubbens förtroendevalda.

Årsmötet

Årsmötet hålls i februari och på mötet fastställs avgifter för verksamhetsåret, förtroendevalda väljs och frågan om att bevilja föregående styrelse ansvarsfrihet hanteras.

Vårmöte

Vårmötet hålls i april och här beslutas och informeras bland annat om vårens och sommarens program

Höstmöte

Höstmöte hålls i september och här behandlas specifikt frågan om kandidatnomineringen till styrelsen och varvsrepresentant till Varvsföreningen Tanto Sjögård, inför val av dessa på årsmötet.