Förtroendevalda

Styrelse

Ordförande Kjell Dike
Vice Ordförande Marcus Petterson
Kassör Ingrid Penton
Hamnkapten Thomas Malmberg
Vice Hamnkapten Leif Aveklint
Sekreterare Anders Stegen
Vice Sekreterare Lena Johansson
Övrig ledamot Linda Avergård
Övrig ledamot Joel Lallerstedt

Övriga Funktionärer

Miljöombud Sandra Gaverud
Klubbmästare Angelika Blomqvist
Klubbmästare Damian Nordström
IT-ansvarig Anders Stegen
Webmaster Anders Stegen
Revisor Barbro Eriksson
Revisor Tony Aigner
Revisorsuppleant Ludvig Tullgren
Intendent VTS Damian Nordström
vice Intendent VTS Ronnie Petterson
Varvschef Jan Riekkola
Valberedning Anders Stegen
Valberedning Björn Green