Förtroendevalda

Styrelse år 2022

Ordförande Kjell Dike
Vice Ordförande Joel Lallerstedt
Kassör Ingrid Penton
Hamnkapten Thomas Malmberg
Vice Hamnkapten Johnny Richardson
Sekreterare Anders Stegen
Vice Sekreterare Lena Johansson
Övrig ledamot/kajakrepresentant Julijana Nyhaga
Övrig ledamot Josefin Berg

Övriga Funktionärer år 2022

Miljöombud Joel Lallerstedt
Klubbmästare Damian Nordström
IT-ansvarig Anders Stegen
Webmaster Josefin Berg/Moa Hultin
Revisor Eva Lindeman
Revisor Ludvig Tullgren
Revisorsuppleant Margoth Grönros
Intendent VTS Damian Nordström
vice Intendent VTS Ronnie Petterson
Varvschef Carolin Lilleh
Valberedning Anders Stegen
Valberedning Björn Green