Förtroendevalda

Styrelse år 2021

Ordförande Kjell Dike
Vice Ordförande Joel Lallerstedt
Kassör Ingrid Penton
Hamnkapten Thomas Malmberg
Vice Hamnkapten Johnny Richardson
Sekreterare Anders Stegen
Vice Sekreterare Lena Johansson
Övrig ledamot Julijana Nyhaga
Övrig ledamot Josefin Berg

Övriga Funktionärer år 2021

Miljöombud Joel Lallerstedt
Klubbmästare Angelika Blomqvist
Klubbmästare Damian Nordström
IT-ansvarig Anders Stegen
Webmaster Josefin Berg/Moa Hultin
Revisor Eva Lindeman
Revisor Ludvig Tullgren
Revisorsuppleant Margoth Grönros
Intendent VTS Damian Nordström
vice Intendent VTS Ronnie Petterson
Varvschef Jan Riekkola
Valberedning Anders Stegen
Valberedning Björn Green