Förtroendevalda

Styrelse

Ordförande Kjell Dike
Vice Ordförande Crister Henriksson
Kassör Ingrid Penton
Hamnkapten Mathias Söder
Vice Hamnkapten Leif Aveklint
Sekreterare Anders Stegen
Vice Sekreterare Lena Johansson
Övrig ledamot Marcus Pettersson
Övrig ledamot Emelie Salli Skött

Övriga Funktionärer

Miljöombud Sandra Gaverud
Klubbmästare Daniel Lindgren
Klubbmästare Damian Nordström
IT-ansvarig vakant
Webmaster vakant
Revisor Barbro Eriksson
Revisor Tony Aigner
Revisorsuppleant Ludvig Tullgren
Intendent Jan Wahlström
Varvschef Jan Riekkola
Valberedning Anders Stegen
Valberedning Björn Green