Förtroendevalda

Styrelse år 2023

Ordförande Kjell Dike
Vice Ordförande Joel Lallerstedt
Kassör Ingrid Penton
Hamnkapten Thomas Malmberg
Vice Hamnkapten Johnny Richardson
Sekreterare Anders Stegen
Vice Sekreterare Isabelle Hultén
Övrig ledamot/kajakrepresentant Julijana Nyhaga
Övrig ledamot Moa Hultin

Övriga Funktionärer år 2023

Miljöombud Joel Lallerstedt
Klubbmästare Damian Nordström / Lena Johansson
IT-ansvarig Anders Stegen
Webmaster Moa Hultin
Revisor Eva Lindeman
Revisor Ludvig Tullgren
Revisorsuppleant Margoth Grönros
Intendent VTS Damian Nordström
vice Intendent VTS Ronnie Petterson
Varvschef Carolin Lilleh
Valberedning Anders Stegen
Valberedning Björn Green