Om Årsta Motorbåt Klubb

Årstavikens Motorbåt Klubb ÅMK, bildades 1921 och är en allmännyttig ideell förening som på uppdrag av sina medlemmar tillvaratar deras intressen i anslutning till båtlivet samt att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap.

ORGANISATION

Båtklubben ÅMK delar varv tillsammans med Ligna Båtsällskap, LBS. Av administrativa skäl är detta varv organiserat i en egen förening kallad Varvsföreningen Tanto Sjögård, VTS. Varvsföreningen Tanto Sjögård (VTS) hanterar de frågor som rör uppläggning/vinterförvaring samt sjösättning och upptagning av båtar. Likaså frågor som rör området på land, medans båtklubben ansvarar för det mesta övriga som rör medlemskapet samt hamnen.

SMBF, Saltsjön -Mälarens Båt Förbund är som det låter en regional organisation med ca 300 båtklubbar som medlemmar. De hanterar förhandlingar med kommunen/er om exempelvis arrenden, en hel del miljöfrågor mm.

Överst i strukturen inom båtlivet är Svenska Båt Unionen, SBU, som är remissinstans i frågor som rör marina frågor på ett nationellt plan. De ger bland annat ut tidningen Båtliv som varje medlem i en båtklubb får.

OMRÅDET PÅ LAND

I klubbhuset har ÅMK och LBS varsin klubblokal och i mitten finns Mellandäck som används för lite större medlemsmöten. I ÅMK.s klubblokal/mötesrum finns en anslagstavla som man bör kolla på. Där finns ofta viktig information. På uppläggningsområdet finns förvaringsutrymmen för master, för presenningar, för jollar och för utombordsmotorer. Här finns också omklädningsrum, ett kanot/kajakförråd, en snickarbod och inte minst en miljöstation. På övre området finns ett båtbyggarhus där man kan hyra in sig över vintern om man planerar större arbeten.

MILJÖSTATION

ÅMK tillhandahåller en miljöstation för sina medlemmar. Där finns tunnor för tex lösningsmedel, spillolja, och glykol.

Skräphantering är en stor kostnad för klubben och det är viktigt att avfall hanteras på rätt sätt. Exempelvis kan el-skrot eller målarfärg som hamnar i den stora containern kosta oss stora summor. Den stora containern är till för torrt skräp och byggmaterial.

FÖRVARING OCH MÄRKNING

Glöm inte att med namn och telefonnummer  märka det ni väljer att förvara på området/ i utrymmena: presenningar, motorer, jollar, master och/eller annat.

HAMNEN

Det viktigaste i ÅMK är naturligtvis hamnen. För att hamnen inte bara ska bli en båtparkeringsplats är det viktigt att alla medlemmar bidrar till att skapa bra stämning. Hamnkapten har anslagit några trivselregler som grund för bemötande mot varandra på bryggan. De sammanfattar väl hur vi vill att medlemmar ska förhålla sig.

Här strävar vi efter att alla ska känna sig extra varmt välkomna

Här tar vi hänsyn, hjälper varandra och behandlar alla med respekt

Här tar vi hänsyn till dem som sover i båtarna

Här tar hundägare ansvar över sin hund och tar hänsyn till dem som inte har hundar

Här har alla medlemmar tillgång till bryggan, grillen och glashuset

Här hjälps vi åt att hålla rent, var och en tar ansvar för allas trivsel och man lämnar glashus, diskbänk och grillplats som man själv vill att de ska se ut när man kommer.

HEMSIDAN

Detta är den främsta kanalen för information till medlemmarna. Man kan fylla i blankett för önskad båtplats, medlemskap mm. Här hittar man också klubbens stadgar och ordningsregler. På hemsidan finns ett kalendarium med viktiga datum exempelvis för vår-,höst och årsmöten och även styrelsens månadsvisa möten. Sjösättnings- och upptagningsdagar finns givetvis noterade och även fester mm. Vanliga år när inget livsfarligt virus härjar brukar sjösättningen firas med en räkfrossa. Denna och dess motsvarighet på hösten, Ostfesten, när båtarna är på land firas tillsammans med medlemmarna i LBS. I övrigt brukar det vara ganska många spontana grillkvällar och sammankomster på ÅMK.s brygga under sommaren.

SÄKERHET

Vid sjösättning och upptagning hanteras stora krafter och då är det extra viktigt att tänka på säkerhet. I vagnslagen hjälps man åt att flytta över båtar från sjösättningsvagnar till pallningen eller tvärtom och då är risken för klämskador stor. I dessa fall är det extra viktigt att följa vagnbasarnas direktiv.

När man kommer till hanteringen av den egna båten och bottenarbete handlar det ofta om miljö- och hälsofarliga kemikalier. Då är det viktigt att använda relevant skyddsutrustning både för att skydda sig själv och miljön. Det finns mycket tips om hantering och borttagning av giftfärg och även om vad man ska tänka på för att skydda sig personligen på bland annat Transportstyrelsens  hemsida. Hämta hem PDF-broschyr här.