Om Årsta Motorbåt Klubb

Årsta Motorbåt Klubb ÅMK, bildades 1921 och är en allmännyttig ideell förening som på uppdrag av sina medlemmar tillvaratar deras intressen i anslutning till båtlivet samt att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap.

Organisation

ÅMK delar varv tillsammans med Ligna Båtsällskap, LBS. Av administrativa skäl är detta varv organiserat i en egen förening kallad Varvsföreningen Tanto Sjögård, VTS. Varvsföreningen hanterar upptagning och sjösättning, medans båtklubben ansvara för det mesta övriga som rör medlemskapet samt ansvarar för hamnen.

Båtklubben är medlem i Saltsjön-Mälarens Båtförbund SMBF samt därigenom medlem i Svenska Båtunionen SBU