Blästring information

Det finns nya miljökrav från Stockholms Kommun om att alla båtar i kommunens hamnar från 2021 och framåt måste vara fria från giftfärg på båtbotten.

Båtar som ej är sanerade inför sjösättning våren 2021 kommer ej erhålla hamnplats hos ÅMK.
Medlemmar kommer behöva signera dokument som intygar att båt ej har giftig bottenfärg.

Båtar som inte har hamnplats i Mälaren berörs inte.

Ett sätt att ta bort den gamla färgen är genom sandblästring som river bort all färg ner till gelcoaten. Ett annat sätt är att skrapa för hand. Efter regnöring bör botten skyddas med t ex Epoxi grundfärg 2-4 lager.

OBS!! Detta gäller enbart båtar med plastskrov. Blästring skadar träbåtar som för närvarande har dispens.

Intresserade båtägare behöver organisera en blästringsgrupp som organiserar, kontaktar rätt företag etc.

Blästring kan göras på vilken upptagningsplats som helst så ordinarie upptagning gäller.
Båtar på släpvagn måste stå på bockar under blästringen, annars är det svårt att komma åt och släpet kan skadas.
Innan blästring måste en presenning ha lagts under båten och dess bockar samt en tät ”skyddskoja” byggas med lättviktspresenning och 2×3 tum reglar runt båten för att skydda omgivningen. Detta kan göras av båtägaren.
Själva blästringen går ganska fort per båt, ca 1 timme. Firman gör flera båtar per dag som då måste vara väl förberedda.
Efter blästring rekommenderas att låta båten torka under vintern och göra behandling med 4 lager Epoxifärg innan sjösättning. Detta kan göras av firman eller båtägaren.
I Mälaren, där ÅMKs hamn ligger, verkar inte någon mer bottenfärg behövas.

Preliminära kostnadssiffror från befintlig offert från Allblästring AB 2018:

  • Intäckning 2 000 kr (Kan utföras av båtägaren själv)
  • Blästring båt 22 fot  8 000 kr
  • Blästring båt 30 fot  10 000 kr
  • Blästring båt 35 fot  13 000 kr
  • Uppsamling transport av avfall  2 000 kr
  • Epoximålning ett lager (ink färg)   2 000 kr  (behövs 2-4 lager, kan utföras av båtägaren själv)
  • Epoxifärg per liter   200 kr

Medlem kommer vid uppvisat bevis/intyg/kvitto/faktura på utförd sanering erhålla LOVA bidrag. Max 50% av totala beloppet, utbetalnings maxbelopp är dock 4000 sek. ( Med uppvisat bevis innebär giltigt kvitto i från auktoriserad leverantör som möter de krav klubben meddelat.) Miljöbidrag från kommunen utbetalas efter utförd blästring.