Blästring information

Det finns nya miljökrav från Stockholms Kommun om att alla båtar i kommunens hamnar från 2018 och framåt måste vara fria från giftfärg på båtbotten.

Båtar som ej är sanerade inför sjösättning våren 2019 kommer ej erhålla hamnplats hos ÅMK.
Medlemmar kommer behöva signera dokument som intygar att båt ej har giftig bottenfärg.

Ett sätt att ta bort den gamla färgen är genom sandblästring som river bort all färg ner till gelcoaten. Efter blästring bör botten skyddas med t ex Epoxi grundfärg.

OBS!! Detta gäller enbart båtar med plastskrov. Blästring skadar träbåtar.

Intresseanmälan för att delta i en organiserad blästring finns här.

Blästring utförs av en speciell firma och görs på land på VTS varvsområde efter upptagning.

Det finns en blästringsgrupp inom ÅMK som har som uppgift att undersöka intresse och organisera blästring.

Blästring kan göras på vilken upptagningsplats som helst så ordinarie upptagning gäller.
Båtar på släpvagn måste stå på bockar under blästringen, annars är det svårt att komma åt och släpet kan skadas.
Innan blästring måste en presenning ha lagts under båten och dess bockar samt en tät ”skyddskoja” byggas med lättviktspresenning och 2×3 tum reglar runt båten för att skydda omgivningen. Detta ingår inte i blästringsfirmans jobb utan görs av båtägaren.
Själva blästringen går ganska fort per båt, ca 1 timme. Firman gör flera båtar per dag som då måste vara väl förberedda.
Efter blästring rekommenderas att låta båten torka under vintern och göra behandling med 4 lager Epoxifärg innan sjösättning.
Målning ingår inte i blästringsfirmans åtagande utan utförs av båtägaren. I Mälaren, där ÅMKs hamn ligger, verkar inte någon mer bottenfärg behövas.

Preliminära kostnadssiffror:
– Kostnad för blästringsfirman är ca 5400 kr ink moms (om minst tre båtar hanteras samtidigt)
– Tillkommer kostnad för träreglar, presenning och bottenfärg.
– Miljöbidrag från kommunen utbetalas efter utförd blästring.

Medlem kommer vid uppvisat bevis/intyg/kvitto/faktura på utförd sanering erhålla LOVA bidrag. Max 50% av totala beloppet, utbetalnings maxbelopp är dock 4000 sek. ( Med uppvisat bevis innebär giltigt kvitto i från auktoriserad leverantör som möter de krav klubben meddelat.)

Intresseanmälan för att delta i en organiserad blästring finns här.

Mer detailjer om arbetsmetod och förberedelser finns här.