Avgifter (2021)

Inträdesavgifter (uppdaterat för 2021)

Båtägare 3000 kr
Övriga 100 kr 2900 kr. tillkommer när båt anskaffas
Medlemsavgift 500 kr
Nyckeldeposition 400 kr per nyckel Nyckeldeposition betalas i anslutning till överlämnandet.
Depositionen återfås vid återlämnande. Lämna in/skicka nyckel i kuvert till ÅMK med uppgift om namn och bankkonto nr.
Detta är det enda sättet att lämna tillbaka sin nyckel på. Nyckel ska återlämnas vid utträde ur klubben.
ÅMK vimpel 150 kr  Bör föras på ÅMK båt
Årligen (uppdaterat för 2021)

Medlemsavgift 500 kr
Familjemedlem 50 kr
Båtägaravgift med nautisk kompetens 1100 kr
Båtägaravgift utan nautisk kompetens 1500 kr
Hamnavgift insida 3500 kr
Hamnavgift utsida 2500 kr
Böter försummelse 1000 kr
Avgifter för tillfällig sommarplats (uppdaterat för 2021)
Tillfällig sommarplats är inte längre officiellt organiserad. Tillfällig plats kan alltid diskuteras med hamnkapten.
Avgifter för ÅMK Vinterhamnplats (uppdaterat för 2021)
För vintern 2000 kr Elkostnad mäts och debiteras separat.
VTS avgifter för vinter (uppdaterat för 2021)
Antal kvadratmeter X m2 Längden x bredden på din båt
Pris p/m2 utanför 98 kr Uppläggning utanför klubbens grindar
Pris p/m2 innanför 115 kr Uppläggning innanför klubbens grindar
Kranavgift 600 kr Täcker upptagning och sjösättning. Debtiteras ihop med markhyran.
Elavgift 250 kr
Motorförvaring 500 kr
Jolleförvaring 250 kr
Kanot 800 kr
Kanot, låst utrymme 1000 kr
Skåp 400 kr
Sommarplats 200 kr/vecka Minimiavgift 800 kr
För akuta upptag på sommaren debiteras inget under första veckan. Efter en vecka debiteras enligt ordinarie prislista.
För vissa platser tillkommer en tilläggsavgift enligt följande:
Båtförvaring under tak 2150 kr
Båtförvaring inne 2725 kr
Administrativa avgifter:
Ändring efter 15/8 1000 kr Notera att upptagningsanmälan är bindande
Frånvaro från arbete 1000 kr Uteblivande utan anledning