Avgifter (2018)

Inträdesavgifter

Båtägare 3000 kr.
Övriga 100 kr. 2900 kr. tillkommer när båt anskaffas
Medlemsavgift 500 kr.
Nyckeldeposition 400 kr per nyckel Nyckeldeposition betalas i anslutning till överlämnandet.
Depositionen återfås vid återlämnande. Lämna in/skicka nyckel i kuvert till ÅMK med uppgift om namn och bankkonto nr.
Detta är det enda sättet att lämna tillbaka sin nyckel på. Nyckel ska återlämnas vid utträde ur klubben.
Årligen

Medlemsavgift 500 kr.
Familjemedlem 50 kr.
Båtägaravgift med nautisk kompetens 1100 kr.
Båtägaravgift utan nautisk kompetens 1500 kr.
Hamnavgift insida 3500 kr.
Hamnavgift utsida 2500 kr.
Böter försummelse 1000 kr.
Avgifter för vinter (höjning 2018 ej beslutad än)
Antal kvadratmeter X m2 Längden x bredden på din båt
Pris p/m2 utanför 85 kr. Uppläggning utanför klubbens grindar
Pris p/m2 innanför 100 kr. Uppläggning innanför klubbens grindar
Kranavgift 400 kr.
Elavgift 250 kr.
Motorförvaring 150 kr.
Jolleförvaring 150 kr.
Kanot 600 kr.
Kanot, låst utrymme 800 kr.
För vissa platser tillkommer en tilläggsavgift enligt följande:
Båtförvaring under tak 400 kr.
Båtförvaring inne 500 kr.