Avgifter (2018)

Inträdesavgifter

Båtägare 3000 kr.
Övriga 100 kr. 2900 kr. tillkommer när båt anskaffas
Medlemsavgift 500 kr.
Nyckeldeposition 400 kr per nyckel Nyckeldeposition betalas i anslutning till överlämnandet.
Depositionen återfås vid återlämnande. Lämna in/skicka nyckel i kuvert till ÅMK med uppgift om namn och bankkonto nr.
Detta är det enda sättet att lämna tillbaka sin nyckel på. Nyckel ska återlämnas vid utträde ur klubben.
ÅMK vimpel 150 kr  Bör föras på ÅMK båt
Årligen

Medlemsavgift 500 kr.
Familjemedlem 50 kr.
Båtägaravgift med nautisk kompetens 1100 kr.
Båtägaravgift utan nautisk kompetens 1500 kr.
Hamnavgift insida 3500 kr.
Hamnavgift utsida 2500 kr.
Böter försummelse 1000 kr.
Avgifter för tillfällig sommarplats (uppdaterat för 2018)
Plats per vecka 360 kr/v För medlem i kö för hamnplats
Avgifter för ÅMK Vinterhamnplats (uppdaterat för 2018)
För vintern 2000 kr Elkostnad mäts och debiteras separat.
VTS avgifter för vinter (uppdaterat för 2018)
Antal kvadratmeter X m2 Längden x bredden på din båt
Pris p/m2 utanför 125 kr. Uppläggning utanför klubbens grindar
Pris p/m2 innanför 155 kr. Uppläggning innanför klubbens grindar
Kranavgift 600 kr.
Elavgift 300 kr.
Motorförvaring 250 kr.
Jolleförvaring 250 kr.
Kanot 800 kr.
Kanot, låst utrymme 1000 kr.
Skåp 300 kr.
Sommarplats 200 kr/vecka. Minimiavgift 800 kr
För akuta upptag på sommaren debiteras inget under första veckan. Efter en vecka debiteras enligt ordinarie prislista.
För vissa platser tillkommer en tilläggsavgift enligt följande:
Båtförvaring under tak 600 kr.
Båtförvaring inne 750 kr.
Administrativa avgifter:
Ändring efter 15/8 1000 kr. Notera att upptagningsanmälan är bindande
Frånvaro från arbete 1000 kr. Uteblivande utan anledning