Avgifter (2024)

Inträdesavgifter (uppdaterat för 2024)

Båtägare 3000 kr    
Övriga 100 kr   2900 kr. tillkommer när båt anskaffas
Medlemsavgift 500 kr  
Nyckeldeposition

iLoq: 400 kr
Metall: 500 kr

  Nyckeldeposition betalas i anslutning till överlämnandet.
Depositionen återfås vid återlämnande. Lämna in/skicka nyckel i kuvert till ÅMK med uppgift om namn och bankkonto nr.
Detta är det enda sättet att lämna tillbaka sin nyckel på. Nyckel ska återlämnas vid utträde ur klubben.
ÅMK vimpel 150 kr    Bör föras på ÅMK båt
Årligen (uppdaterat för 2024)

Medlemsavgift 500 kr
Familjemedlem 50 kr  
Båtägaravgift med nautisk kompetens 1100 kr  
Båtägaravgift utan nautisk kompetens 1500 kr  
Hamnavgift insida 3500 kr  
Hamnavgift utsida 2500 kr  
Böter försummelse 1000 kr  
Avgifter för tillfällig sommarplats (uppdaterat för 2024)
Tillfällig sommarplats är inte längre officiellt organiserad. Tillfällig plats kan alltid diskuteras med hamnkapten.
Avgifter för ÅMK Vinterhamnplats (uppdaterat för 2024)
För vintern 2000 kr   Elkostnad mäts och debiteras separat.
VTS avgifter för vinter (uppdaterat för 2024)
Antal kvadratmeter X m2   Längden x bredden på din båt
Pris p/m2 utanför 113 kr   Uppläggning utanför klubbens grindar
Pris p/m2 innanför 132 kr   Uppläggning innanför klubbens grindar
Kranavgift 693 kr   Täcker upptagning och sjösättning. Debtiteras ihop med markhyran.
Elavgift 289 kr    
Motorförvaring 578 kr    
Jolleförvaring 578 kr    
Kanot 924 kr    
Kanot, låst utrymme 1155 kr    
Skåp 462 kr    
Sommarplats 220 kr/vecka   Minimiavgift 880 kr
För akuta upptag på sommaren debiteras inget under första veckan. Efter en vecka debiteras enligt ordinarie prislista.
För vissa platser tillkommer en tilläggsavgift enligt följande:
Båtförvaring under tak 2483 kr    
Båtförvaring inne 3148 kr    
Avgift Båthuset Vinter 5250 kr   5250 kr år 1, 6720 kr år 2, 8190 kr år 3 plus vid varje tillfälle gällande elavgift och kran/slipavgift. Ingen ytavgift.
Administrativa avgifter:
Ändring efter 15/8 1000 kr   Notera att upptagningsanmälan är bindande
Frånvaro från arbete 1000 kr   Uteblivande utan anledning