Avgifter (2022)

Inträdesavgifter (uppdaterat för 2022)

Båtägare 3000 kr    
Övriga 100 kr   2900 kr. tillkommer när båt anskaffas
Medlemsavgift 500 kr  
Nyckeldeposition 400 kr per nyckel   Nyckeldeposition betalas i anslutning till överlämnandet.
Depositionen återfås vid återlämnande. Lämna in/skicka nyckel i kuvert till ÅMK med uppgift om namn och bankkonto nr.
Detta är det enda sättet att lämna tillbaka sin nyckel på. Nyckel ska återlämnas vid utträde ur klubben.
ÅMK vimpel 150 kr    Bör föras på ÅMK båt
Årligen (uppdaterat för 2022)

 

 

Medlemsavgift 500 kr
Familjemedlem 50 kr  
Båtägaravgift med nautisk kompetens 1100 kr  
Båtägaravgift utan nautisk kompetens 1500 kr  
Hamnavgift insida 3500 kr  
Hamnavgift utsida 2500 kr  
Böter försummelse 1000 kr  
Avgifter för tillfällig sommarplats (uppdaterat för 2022)
Tillfällig sommarplats är inte längre officiellt organiserad. Tillfällig plats kan alltid diskuteras med hamnkapten.
Avgifter för ÅMK Vinterhamnplats (uppdaterat för 2022)
För vintern 2000 kr   Elkostnad mäts och debiteras separat.
VTS avgifter för vinter (uppdaterat för 2022)
Antal kvadratmeter X m2   Längden x bredden på din båt
Pris p/m2 utanför 108 kr   Uppläggning utanför klubbens grindar
Pris p/m2 innanför 126 kr   Uppläggning innanför klubbens grindar
Kranavgift 660 kr   Täcker upptagning och sjösättning. Debtiteras ihop med markhyran.
Elavgift 275 kr    
Motorförvaring 550 kr    
Jolleförvaring 550 kr    
Kanot 880 kr    
Kanot, låst utrymme 1100 kr    
Skåp 440 kr    
Sommarplats 220 kr/vecka   Minimiavgift 880 kr
För akuta upptag på sommaren debiteras inget under första veckan. Efter en vecka debiteras enligt ordinarie prislista.
För vissa platser tillkommer en tilläggsavgift enligt följande:
Båtförvaring under tak 2365 kr    
Båtförvaring inne 2998 kr    
Avgift Båthuset Vinter 5000 kr   5000 kr år 1, 6400 kr år 2, 7800 kr år 3 plus vid varje tillfälle gällande elavgift och kran/slipavgift. Ingen ytavgift.
Administrativa avgifter:
Ändring efter 15/8 1000 kr   Notera att upptagningsanmälan är bindande
Frånvaro från arbete 1000 kr   Uteblivande utan anledning